Quan hệ cổ đông

Thông báo Họp ĐHĐCĐ

09:24 | 02/06/2016

  Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty   Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng (địa chỉ: Tầng 9, nhà D khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101985025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà [...]

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng (địa chỉ: Tầng 9, nhà D khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101985025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 08 tháng  09 năm 2015) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau: 

1.      Thời gian: Từ 08h30’ ngày 10 tháng 06 năm 2016.

2.      Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1, Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3.      Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

-         Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

-         Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

-         Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;

-         Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

-         Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát năm 2015; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát năm 2016;

-         Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

-         Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm theo thông báo này.

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1.            Đối với cá nhân:

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

-         Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này 

5.2.            Đối với tổ chức:

-         Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

7.      Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

-            Mẫu Giấy xác nhận tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

-         Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.nisco.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông – Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng

-         Tầng 11, tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1, Lương Yên, p. Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội;

-         Số điện thoại:  04.37854291/  ext: 0

-         Fax: 04.37854265; 04.39729999

Thông báo này thay cho giấy mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Thanh Sơn

(Đã ký) 

 

 

In trang này