Quan hệ cổ đông

Hủy công ty đại chúng

16:23 | 23/11/2015

Ngày 19/11/2015, Ủy ban chứng khoán đã có quyết định v/v hủy đăng ký đại chúng đối với công ty Nisco Vì vậy HĐQT công ty xin thông báo kể từ ngày 19/11/2015, công ty không còn là công ty đại chúng   Xin xem tại :đây  

Ngày 19/11/2015, Ủy ban chứng khoán đã có quyết định v/v hủy đăng ký đại chúng đối với công ty Nisco

Vì vậy HĐQT công ty xin thông báo kể từ ngày 19/11/2015, công ty không còn là công ty đại chúng

 

Xin xem tại :đây

 

In trang này